600 Câu Lý Thuyết Sát Hạch Giấy Phép Lái Xe

Bài Học Lý Thuyết

Buổi 1: Nhấn xem bài học

Buổi 2: Nhấn xem bài học 

Buổi 3: Nhấn xem bài học 

Buổi 4: Nhấn xem bài học

Buổi 5: Nhấn xem bài học

Buổi 6: Nhấn xem bài học

Buổi 7: Nhấn xem bài học 

Buổi 8: Nhấn xem bài học 

Buổi 9: Nhấn xem bài học

Buổi 10: Nhấn xem bài học 

 

GIỚI THIỆU

Phần mềm sát hạch thi GPLX 600 câu hỏi, tự học lái xe, tự thi thử, học lý thuyết bằng phần mềm, bạn có thể tự học tại nhà dễ dàng.. Bộ câu hỏi trong phần mềm được cung cấp bởi Tổng Cục đường bộ Việt Nam nên các bạn hoàn toàn yên tâm về độ chính xác của từng câu hỏi trong này.

Giao diện phần mềm rất đơn giản, chỉ cần chọn loại bằng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, F. Sau đó, nhấn vào nút Thi là bắt đầu làm bài thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô một cách dễ dàng. 600 câu lý thuyết sát hạch ôtô còn có cả phiên bản dành cho di động:

CÓ 3 PHIÊN BẢN:

 itunes Apple ( dùng cho Iphone và Ipad )

 Google Play ( dùng cho điện thoại, máy tính bảng chạy Android )

 (Dùng cho Máy tính)

 

Scroll to Top